Kalite Politikamiz
  • Hizmet ettiğimiz süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan, güvenilir ve aranan firma olmayı
  • Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı
  • Uluslararası Kalite Sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi
  • Başarılı iş sonuçlarına ulaşabilmek için sürekli gelişmeyi hedef haline getirmeyi
  • Müşteri ve tedarikçilerle güvene dayalı bir işbirliği içinde olmayı
  • Firmamızın ve Türkiye’nin adını dünyaya duyurmak amacıyla, mevcut teknik, idari ve mali birikimlerimizi yurt dışına taşımayı
  • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi
  • Başlanan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamayı
  • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı ve İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı kapsar.
B.3.3_Freisteller_Vermarktung.png
Kalite Kontrol Testleri

Gaz Kromatografi Testi

Spektrofotometre Testi

Laminasyon Kuvveti Testi

Isıl Yapışma Kuvveti

Kopmada Uzama Testi

Sürtünme Katsayısı Testi

Birim Ağırlık Testi

Kalınlık Testi