Kalite Politikamiz

  • Yer aldığı tüm sektörlerde değer yaratarak, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan ve tercih edilen firma olmayı
  • Müşteri ve tedarikçilerle güvene dayalı bir işbirliği içinde olmayı
  • Uluslararası Kalite Sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için iletişimve ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi
  • Hedeflenen iş sonuçlarına ulaşabilmek için risk yönetimini etkin yapmaya ve sürekli iyileştirme ve geliştirmeye odaklı olmayı,
  • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı,saygılı ve yasalara tam uyum sağlayan örnek bir kuruluş olmayı ve İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı kapsar.

Kalite Kontrol Testleri